Design thinking

Kreativni menadžment ne znači samo biti kreativan pri rukovođenju. To takođe znači i buđenje kreativnosti među članovima tima. Drugim rečima Vi, kao lider, morate da aktivirate kreativni potencijal ljudi sa kojima radite, bez obzira na to čime se bavite. Vaš posao je da postavite određene uslove kako bi Vaš tim generisao, prihvatao i primenjivao nove ideje.

Da bi kreativni proces bio uspešan, morate dobro da ga isplanirate i pratite određene korake, ali da pritom nikada ne "zatvorite" um niti potisnete Vašu ili kreativnost Vašeg tima.

 

Dakle, otvorite svoj um, verujte svojim idejama, izaberite najbolju i realizujte je. Sve ovo možete da uradite uz pomoć procesa koji se naziva "design thinking".

Design thinking se odnosi na kreativne strategije koje ljudi koriste da bi dizajnirali značajna rešenja u različitim profesionalnim sferama. Ovaj proces pokriva sledeće:

- korišćenje određenih procedura radi generisanja kreativnih rešenja;
- uzimajnje u obzir onog poželjnog, potvrđenog i profitabilnog tokom predlaganja rešenja;
- rad u kolaborativnom i interdisciplinarnom procesu.

Design thinking proces može biti realizovan kroz tri koraka:

1. Inspiracija
2. Ideacija
3. Implementacija

"Tri I" proces je istrazivačkog karaktera i kao takav, nije strog i ne mora ići strogo utvrđenim redosledom. To znači da se možete vratiti na prethodne fazu u bilo kom trenutku, dok rešavate problem.
Svaki od navedenih se sastoji od još mnogo procesa koji, korak po korak. vode do realizovanja jednog koraka iz prethodne faze i nastavka na sledeći.


1. Inspiracija


Ovaj korak obuhvata identifikaciju i definisanje problema. Najbolja stvar je da odgovorite na što više pitanja i da predstavite problem manje konfuznim i apstraktnim.

Ovo su neki od primera pitanja koja možete postaviti u ovoj prvoj fazi procesa:

• Kakav je problem sa kojim se suočavamo?
• Koji je zadatak?
• Kakve su mogućnosti?
• Da li postoje neke restrikcije? (Koje su?)
• Šta se promenilo ili sta se može promeniti?
• Šta je krajnjem korisniku potrebno?
• Šta je klijentu potrebno?

Sećate li se tipova ličnosti u okviru tima o kojima smo pričali u blogu koji se odnosi na Kreativno Rešavanje Problema? Pa, sada bi trebalo da razmišljate kao antropolog: posmatrajte sve očima početnika, bez ikakvih predrasuda. Ovo će Vam pomoći da se suočite sa problemom bez ikakvih restrikcija, na opušteniji način, bez straha od postavljanja što više pitanja.
Za ovu fazu bi trebalo da kreirate veoma komfornu sredinu za svakog člana tima: slobodnu i prijatnu atmosferu, gde će ljudi imati veliku psihološku sigurnost. Biti radoznao moze Vam biti odlična polazna tacka kada upravljate timom.

2. Ideacija

Otključajte Vaš kreativni potencijal! Sada kada imate definisan problem sa kojim se suočavate, možete otpočeti sa procesom brainstorming-a. Pročitajte više o kreiranju dobrog brainstorming-a na kraju bloga koji se tiče uloge pojedinca u timu sam malopre pomenula.
U toku ovog procesa Vi i Vaš tim bi trebalo da istražite načine na koje možete rešiti probleme i osmislite što više ideja. Veoma je važno da razmišljate i imate na umu šta klijent očekuje i šta je potrebno krajnjim korisnicima.
Kada završite sa prezentacijom raznih rešenja, trebalo bi da organizujete i povežete informacije u jednu celinu. Možete izabrati najbolje ideje sa Vašim timom, tako što ćete diskutovati mane i prednosti svake ideje pojedinačno. Predlog je da dizajnirate prototipe, koji će Vam pomoći da isprobate svoje ideje i predstavite ih osobama koje nisu uključene u proces. Oni će Vam pomoći da razumete koju ideju oni vide kao najkorisnije rešenje za predstavljeni problem. Prototipi bi trebalo da budu skoro završeni tako da se dizajner koji treba da radi na krajnjem rešenju ne bi "zaljubio" u jednu ideju i kako bi mogao da ih promeni onoliko puta koliko je to neophodno.

3. Implementacija

Ovaj proces obuhvata biranje najbolje ideje i dizajnersko iskustvo. Vi bi trebalo da definišete komunikaciju i rasprostranjenost izabranog rešenja. Bitno je da klijent i krajnji korisnik uoče prednosti koje su predložene.

Šta bi još trebalo da imate na umu?

Tim osmišlja ideju, lider usmerava i motiviše. Pa, koji profili ljudi su Vam potrebni u toku ovog procesa? Zasigurno sledeći:
- empatične osobe (koje treba da razumeju klijenta, krajnjeg korisnika i ostale članove tima);
- ljudi sa integrativnim razmišljanjem;
- optimisti (oni koji ne ometaju proces zbog neke vrste neuspeha);
- istraživači (ljudi koji su spremni da probaju nešto novo);
- saradnici (koji si dobri članovi tima, spremni da slušaju, pruže i prime pomoć).

Ne znate šta možete da očekujete? Zašto ne biste dali Vašem timu da uradi sledeći test: "Uloga pojedinca u timu". Srećno! :)

 

Autor: Maja Petričević

Pošaljite Besplatan Upit