Facebook kampanje

O Facebook-u

Facebook je društvena mreža koja je nastala 2004. godine. Do danas je ova inovacija XXI veka promenila mnoge sfere svakodnevnog života: kako komuniciramo sa bliskim ljudima, kako se informišemo, kako iskazujemo svoje stavove i osećanja. Javnost je dobila još jedan kanal komunikacije koji se prepoznaje kao vrlo uticajan i značajan.

O veličini ove mreže uveravaju sledeći podaci:

- Oktobra 2012. broj korisnika ove mreže dosegao je 1 bilion.
- 28. avgusta 2015. je objavljeno da je broj korisnika u tom danu dosegao 1 bilion.
- Svaki sedmi stanovnik planete aktivno koristi Facebook na mesečnom nivou, od čega 48% korisnika starijih od 18 godina pristupa Facebook-u na mobilnom uređaju;

U Srbiji se takođe prati ovaj trend i ovo tržište ima značajan potencijal:

- U Srbiji ima 3-3,5 miliona mesečno aktivnih korisnika koji su stariji od 18 godina.

- 46% mesečno aktivnih, punoletnih korisnika Facebook-a u Srbiji su ženskog , a 54% su muškog pola.

- Kada su starosne kategorije u pitanju, 440.000 aktivnih korisnika ima između 13 i 18 godina, 1.000.000 aktivnih korisnika ima 19-25 godina, a broj mesečno aktivnih korisnika koji pripadaju grupi 26-35 godina starosti ima 990.000.

- 61% ciljne populacije koristi isključivo mobilni uređaj kada pristupa Facebook-u, 39% koristi isključivo desktop računar za pristup Facebook-u.

-42% korisnika Facebook-a iz Srbije je na svom profilu istaklo da živi u Beogradu.

* Zvanični podaci dobijeni iz Facebook alata za oglašavanje.

Reklamiranje na Facebooku

Kako je Facebook postao najpopularnija i najkorišćenija društvena mreža, tako je postao i nezaobilazan deo Internet marketinga u Srbiji. Ovo je platforma na kojoj ljudi provode veliki deo svog vremena u okruženju koje im je poznato i u kome se osećaju prijatno i bezbedno. Uz dobro vođenu marketinšku kampanju, korisnici će se vezati za određeni brend, a usput i zabaviti.

Prednosti Facebook oglašavanja:

     • Postojanje dvosmerne komunikacije – vrlo važna pogodnost na Facebook-u je povratna informacija u vidu lajka, komentara, pitanja ili deljenja sadržaja sa stranice kojim korisnici iskazuju svoj stav o kampanji i brendu.
     • Pronalaženje najrelevantnije ciljne populacije – uz precizan sistem targetiranja Facebook oglasima, moguće je predstaviti poruku kampanje usko ciljanim grupama korisnika, a oni zauzvrat dobijaju informaciju o proizvodu/usluzi koja ih zaista zanima.
     • Plasiranje informacija u različitim oblicima – na različite načine se može ispoljiti kreativnost u kampanji - kroz tekstove, fotografije, embedovane linkove, video snimke.
     • Povećanje svesti o brendu je važno kako za poznate, tako i za nove brendove na tržištu. Uz dobro odabrane alate za oglašavanje na Facebooku, brzo se dolazi do ciljne populacije koja se upoznaje sa brendom i pretvara kvalitetnim sadržajem u populaciju potencijalnih potrošača.
     • Stvaranje lojalnog odnosa sa fanovima kroz kvalitetan sadržaj i atraktivne ponude koje će im biti prilagođene i zanimljive je jedan od glavnih ciljeva kampanje.

Community management i Facebook oglasi

Glavne prednosti Facebook oglašavanja se ogledaju u mogućnosti brzog i lakog prenošenja poruke ciljnom auditorijumu, mogućnosti preciznog targetovanja ciljne grupe po geografskoj lokaciji, demografskim podacima i interesovanjima, mogućnosti određivanja učestalosti prikazivanja ovih poruka i mogućnosti praćenja detaljne statistike o broju dosegnutih korisnika, ceni klika i uspešnosti kampanje uopšte.

 

Facebook oglasi se mogu prikazati na News Feed-u korisnika kao Sponsored Posts ili sa desne strane u koloni jedan ispod drugog. Klikom na njih korisnik odlazi na Facebook stranicu brenda ili neku drugu adresu na internetu (npr. na web sajt). Jednom posebnom sinergijom – dobrim oglasom, kvalitetnom stranicom i dobrim sadržajem dobijamo željeni rezultat. Svako će kliknuti na oglas koji se po nečemu izdvaja od drugih i ukoliko stranica na koju oglas vodi pruža konkretne informacije i još poneki zanimljiv sadržaj vezan za brend (što je deo kampanje koja se bavi kreiranjem i osmišljavanjem postova na stranici), korisnik će tu rado provesti neko vreme, lajkovaće stranicu, a ukoliko mu vaše usluge nisu trenutno potrebne, sigurno će vas se setiti sledeći put kada mu zatreba proizvod ili usluga koju nudite.

Šta vam mi nudimo?

Mi za vas kreiramo strategiju Facebook oglašavanja tako što:

- istražujemo tržište,
- pronalazimo odgovarajuću ciljnu populaciju,
- ističemo prednosti u odnosu na konkurenciju,
- kreiramo i dizajniramo oglase,
- vodimo kampanju,
- optimizujemo kampanju u skladu sa praćenim rezultatima,
- kreiramo i prilagođavamo „landing page" ili aplikaciju na koju vodi klik na oglas,
- vodimo Facebook stranicu,
- kreiramo tabove,
- tražimo materijal, dizajniramo postove i objavljujemo zanimljiv i relevantan sadržaj na stranici,
- optimizujemo strategiju nastupa u skladu sa rezultatima,
- vodimo profesionalnu komunikaciju sa korisnicima stranice i
- izrađujemo detaljne mesečne izveštaje.

O stručnosti naše agencije svedoči preko 100 uspešnih Facebook kampanja koje su realizovane za tržišta u Evropi i na Bliskom istoku. Listu kompanija koje su nam ukalazale poverenje, možete da pogledate ovde.

Vežite svoje ciljne korisnike za svoj brend tako što ćete ih edukovati i informisati o razlozima zašto je usluga ili proizvod koji nudite baš ono što njima treba!

Ukoliko želite više informacija vezanih za kampanju koja se odnosi konkreno na vašu kompaniju, pošaljite upit našem timu koji se više godina aktivno bavi kreiranjem i vođenjem online marketing kampanja. U najkraćem mogućem roku ćete od nas dobiti predlog najbolje strategije i optimalni raspored budžeta koji će pronaći isključivo ciljne korisnike, a sve u skladu sa vašim načinom poslovanja i finansijskim mogućnostima!

Pošaljite Besplatan Upit